Skip to main content

Władze Banku

Zarząd Banku

Magdalena Ochęcka -  Prezes Zarządu

Sylwia Samulak - Członek Zarządu ds. Finansowo-Księgowych

Agnieszka Szczypiorska - Członek Zarządu ds. Handlowych

 

Rada Nadzorcza

Zbigniew Czarnecki - Przewodniczący RN

Elżbieta Walaszczyk - Z-ca Przewodniczącego RN

Zygmunt Kubiak - Z-ca Przewodniczącego RN

Adam Adamkiewicz - Sekretarz RN

Członkowie RN:

Władysław Błaszczyk

Kazimierz Góra

Lucjan Kucharski

Marianna Małolepsza

Danuta Michalak

Grażyna Mordal

Mirosław Stawski

Znajdziesz nas też tutaj