Władze Banku

Zarząd Banku

Magdalena Ochęcka - p.o. Prezesa Zarządu

Maria Snopczyńska - Wiceprezes Zarządu

Sylwia Samulak - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Zbigniew Czarnecki - Przewodniczący RN

Elżbieta Walaszczyk - Z-ca Przewodniczącego RN

Zygmunt Kubiak - Z-ca Przewodniczącego RN

Wojciech Janczak - Sekretarz RN

Członkowie RN:

Adam Adamkiewicz

Władysław Błaszczk

Janina Dąbrowska

Kazimierz Góra

Józef Kaźmierczak

Lucjan Kucharski

Grażyna Mordal

Mirosław Stawski

AKTUALNOŚCI

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 0,55
WIBOR 3M - średnia 0,59
   

Kursy walut