Skip to main content
 • Grupy członkowskie

I Grupa Oddział Buczek - obejmuje następujące miejscowości:

Buczek, Bachorzyn, Brodnia Dolna, Brodnia Górna, Czestków A, Czestków B, Czestków B Osiedle, Czestków F, Czarny Las, Grzeszyn, Gucin, Józefatów, Dąbrowa, Dąbrówka, Kowalew, Luciejów, Malenia, Petronelów, Sowińce, Sycanów, Wola Bachorska, Wola Buczkowska, Wilkowyja.

Data zebrania:       18.04.2024r.  (czwartek)

Godzina zebrania:   I termin: 10:00     II termin: 10:30

Miejsce zebrania: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Buczku, ul. Parkowa 1

II Grupa Oddział Siemkowice - obejmuje następujące miejscowości:

Bugaj Radoszewicki, Radoszewice, Zmyślona, Katarzynopole, Lipinik, Kolonia Lipnik, Delfina, Mazaniec, Laski, Borki, Pieńki Laskowskie, Tondle, Siemkowice, Marchewki, Bugaj Lipnicki, Łukomierz, Ożegów, Mokre, Ignaców, Miętno, Kije.

Data zebrania: 22.04.2024r. (poniedziałek)

Godzina zebrania: I termin: 10:00     II termin: 10:30

Miejsce zebrania: Bank Spółdzielczy w Warcie Oddział w Siemkowicach, ul. Szkolna 5

III Grupa Warta - obejmuje następujące miejscowości:

Augustynów, Bartochów, Cielce, Czartki, Duszniki, Dzierzązna, Gać Warcka, Glinno, Głaniszew, Gołuchy, Góra, Grzybki, Jakubice, Jeziorsko, Kamionacz, Kawęczynek, Klonówek, Krąków, Lasek, Lipiny, Łabędzie, Małków, Maszew, Miedze, Miedźno, Mikołajewice, Mogilno, Ostrów Warcki, Piotrowice, Proboszczowice, Raczków, Raszelki, Retnice, Rossoszyca, Rożdżały, Socha, Tądów Dolny, Tądów Górny, Tomisławice, Ustków, Warta, Witów, Włyń, Wola Miłkowska, Wola Zadąbrowska, Zadąbrów Rudunek, Zadąbrowie Wiatraczyska, Zagajew, Zaspy, Zielęcin, Żerechów, spoza Gminy.

Data zebrania:      25.04.2024r. (czwartek)

Godzina zebrania:  I termin: 10:00     II termin: 10:30

Miejsce zebrania:  Bank Spółdzielczy w  Warcie, ul. Klasztorna 1

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.

 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie „Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej” i „Regulaminu wyborów przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Warcie”.

 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 6. Przestawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego za 2023 rok.

 7. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w 2023 roku oraz skuteczności jej działania za 2023 rok

 8. Ocena polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku oraz ocena jej realizacji.

 9. Ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz ocena stopnia efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności.

 10. Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego w BS w Warcie za 2023 rok.

 11. Ocena adekwatności i skuteczności ładu wewnętrznego.

 12. Ocena adekwatności i skuteczności procedur anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń.

 13. Informacja nt. oceny odpowiedniości Kandydatów/Członków Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenie „Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Warcie”.

 14. Zmiany w Statucie BS w Warcie.

 15. Wybór delegatów na Zebranie Przedstawicieli.

 16. Propozycje zmiany wynagrodzenia delegatów za dojazd i udział w Zebraniu Przedstawicieli:

 • 500,00 zł lub

 • 10% minimalnego wynagrodzenia,

 1. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 2. Przedstawienie wniosków podjętych przez Zebrania Grup Członkowskich w 2023 roku:

 • podwyższenie udziału członkowskiego do 200,00 zł,

 • ustanowienia promesy zabezpieczającej zakup lokalu na potrzeby Oddziału w Buczku, a także wskazanie kwoty i terminu zakupu lokalu.

 1. Przedstawienie wniosków podjętych przez Zebranie Przedstawicieli:

 • wnioski z zebrań grup członkowskich przedstawiane na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli bez oceny innych zebrań grup członkowskich,

 • diety przedstawicieli na Zebraniu Przedstawicieli wypłacać przy podpisywaniu listy obecności.

 1. Wolne głosy, wnioski i pytania uczestników.

 2. Podjęcie wniosków.

 3. Zamknięcie Zebrania.

Znajdziesz nas też tutaj