Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Warcie w 2020 roku

Bank Spółdzielczy w Warcie informuje o następujących terminach Zebrań Grup Członkowskich

I Grupa Warta - obejmuje następujące miejscowości:

Augustynów, Bartochów, Cielce, Czartki, Duszniki, Dzierzązna, Gać Warcka, Glinno, Głaniszew, Gołuchy, Góra, Grzybki, Jakubice, Jeziorsko, Kamionacz, Kawęczynek, Klonówek, Krąków, Lasek, Lipiny, Łabędzie, Małków, Maszew, Miedze, Miedźno, Mikołajewice, Mogilno, Ostrów, Warcki, Piotrowice, Proboszczowice, Raczków, Raszelki, Retnice, Rossoszyca, Rożdżały, Socha, Tądów Dolny, Tądów Górny, Tomisławice, Ustków, Warta, Witów, Włyń, Wola Miłkowska, Wola Zadąbrowska, Zadąbrów Rudunek, Zadąbrów Wiatraki, Zagajew, Zaspy, Zielęcin, Żerechów, spoza Gminy.

Data zebrania:  06.07.2020r. (poniedziałek) 
Godzina zebrania: I termin: 10:00 II termin: 10:30
Miejsce zebrania: Bank Spółdzielczy w  Warcie, ul. Klasztorna 1

II Grupa Oddział Siemkowice - obejmuje następujące miejscowości:

Bugaj Radoszewicki, Radoszewice, Zmyślona, Katarzynopole, Lipinik, Kolonia Lipnik, Kije, Delfina, Mazaniec, Laski, Borki, Pieńki Laskowskie, Tondle, Siemkowice, Marchewki, Bugaj Lipnicki, Łukomierz, Ożegów, Mokre, Ignaców, Miętno.

Data zebrania: 08.07.2020r. (środa)
Godzina zebrania: I termin: 10:00 II termin: 10:30
Miejsce zebrania: Bank Spółdzielczy w Warcie Oddział w Siemkowicach, ul. Szkolna 5

III Grupa Oddział Buczek - obejmuje następujące miejscowości:

Buczek, Bachorzyn, Brodnia Dolna, Brodnia Górna, Czestków A, Czestków B, Czestków B Osiedle, Czestków F, Czarny Las, Grzeszyn, Gucin, Józefatów, Dąbrowa, Dąbrówka, Kowalew, Luciejów, Malenia, Petronelów, Sowińce, Sycanów, Wola Bachorska, Wola Buczkowska, Wilkowyja.

Data zebrania: 09.07.2020r. (czwartek)
Godzina zebrania: I termin: 10:00 II termin: 10:30
Miejsce zebrania: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w  Buczku ul. Parkowa 1

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.

 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie „Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej” i „Regulaminu wyborów przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Warcie”.

 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 6. Przestawienie sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego za 2019 r.

 7. Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego w BS w Warcie za 2019r.

 8. Ocena polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku oraz ocena jej realizacji.

 9. Ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz ocena stopnia efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności.

 10. Ocena adekwatności i skuteczności procedur anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń.

 11. Informacja nt. oceny odpowiedniości Kandydatów/Członków Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenie „Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Warcie”.

 12. Omówienie wyników przeprowadzonej lustracji.

 13. Wybór delegatów na Zebranie Przedstawicieli.

 14. Zatwierdzenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej.

 15. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 16. Przedstawienie wniosków podjętych przez Zebrania Grup Członkowskich w 2019 roku:

 • ustawienie znaku informacyjnego wskazującego dojazd do PK w Rossoszycy;

 • rozważenie przez organy statutowe Banku możliwości waloryzacji udziałów członkowskich;

 • zorganizowanie wycieczki dla pracowników , Zarządu, Rady Nadzorczej Banku raz w roku z dofinansowaniem ze środków Banku;

 • wprowadzenie bardziej korzystnego oprocentowania lokat dla stałych i długoletnich klientów posiadających w Banku inne rachunki bankowe i korzystających z innych usług Banku (np. karta płatnicza, bankowość elektroniczna, kredyty).

 1. Wolne głosy, wnioski i pytania uczestników.

 2. Podjęcie wniosków.

 3. Zamknięcie Zebrania.

AKTUALNOŚCI

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 0,20
WIBOR 3M - średnia 0,23
   

KURSY WALUT

2020-09-17
Obowiązuje od godziny 08:00
USD 3.7526
EUR 4.4528
CHF 4.1373
GBP 4.8447