Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Warcie w 2022 roku

I Grupa Oddział Siemkowice - obejmuje następujące miejscowości:

Bugaj Radoszewicki, Radoszewice, Zmyślona, Katarzynopole, Lipinik, Kolonia Lipnik, Delfina, Mazaniec, Laski, Borki, Pieńki Laskowskie, Tondle, Siemkowice, Marchewki, Bugaj Lipnicki, Łukomierz, Ożegów, Mokre, Ignaców, Miętno, Kije.

Data zebrania:       25.04.2022r. (poniedziałek)

Godzina zebrania: I termin: 10:00     II termin: 10:30

Miejsce zebrania:  Bank Spółdzielczy w Warcie Oddział w Siemkowicach, ul. Szkolna 5

 

II Grupa Warta - obejmuje następujące miejscowości:

Augustynów, Bartochów, Cielce, Czartki, Duszniki, Dzierzązna, Gać Warcka, Glinno, Głaniszew, Gołuchy, Góra, Grzybki, Jakubice, Jeziorsko, Kamionacz, Kawęczynek, Klonówek, Krąków, Lasek, Lipiny, Łabędzie, Małków, Maszew, Miedze, Miedźno, Mikołajewice, Mogilno, Ostrów Warcki, Piotrowice, Proboszczowice, Raczków, Raszelki, Retnice, Rossoszyca, Rożdżały, Socha, Tądów Dolny, Tądów Górny, Tomisławice, Ustków, Warta, Witów, Włyń, Wola Miłkowska, Wola Zadąbrowska, Zadąbrów Rudunek, Zadąbrowie Wiatraczyska, Zagajew, Zaspy, Zielęcin, Żerechów, spoza Gminy.

Data zebrania:        26.04.2022r. (wtorek)

Godzina zebrania:  I termin: 10:00     II termin: 10:30

Miejsce zebrania:   Bank Spółdzielczy w  Warcie, ul. Klasztorna 1

 

III Grupa Oddział Buczek - obejmuje następujące miejscowości:

Buczek, Bachorzyn, Brodnia Dolna, Brodnia Górna, Czestków A, Czestków B, Czestków B Osiedle, Czestków F, Czarny Las, Grzeszyn, Gucin, Józefatów, Dąbrowa, Dąbrówka, Kowalew, Luciejów, Malenia, Petronelów, Sowińce, Sycanów, Wola Bachorska, Wola Buczkowska, Wilkowyja.

Data zebrania:         27.04.2022r.  (środa)

Godzina zebrania:   I termin: 10:00     II termin: 10:30

Miejsce zebrania:      Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Buczku, ul. Parkowa 1

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie „Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej”.
 5. Przestawienie sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego za 2021 rok.
 6. Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego w BS w Warcie za 2021 rok.
 7. Ocena polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku oraz ocena jej realizacji.
 8. Ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz ocena stopnia efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności.
 9. Ocena adekwatności i skuteczności procedur anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń.
 10. Zmiany w Statucie BS w Warcie.
 11. Zatwierdzenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
 12. Informacja nt. oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenie „Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Warcie”.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 14. Przedstawienie wniosków podjętych przez Zebrania Grup Członkowskich w 2021 roku:
 • zmiana wynagrodzenia delegatów na Zebranie Przedstawicieli do wysokości 200,00 zł.
 1. Wolne głosy, wnioski i pytania uczestników.
 2. Podjęcie wniosków.
 3. Zamknięcie Zebrania.

AKTUALNOŚCI

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia   7,03%
WIBOR 3M - średnia   7,16%
WIBID 1M - średnia   6,83%
Stopa referencyjna   6,75%

KURSY WALUT

2023-03-24
Obowiązuje od godziny 16:00
USD 4.3011
EUR 4.6817
CHF 4.6970
GBP 5.2966