• Grupy członkowskie

Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Warcie w 2023 roku

28-04-2023

I Grupa Oddział Siemkowice - obejmuje następujące miejscowości:

Bugaj Radoszewicki, Radoszewice, Zmyślona, Katarzynopole, Lipinik, Kolonia Lipnik, Delfina, Mazaniec, Laski, Borki, Pieńki Laskowskie, Tondle, Siemkowice, Marchewki, Bugaj Lipnicki, Łukomierz, Ożegów, Mokre, Ignaców, Miętno, Kije.

Data zebrania: 11.05.2023r. (czwartek)

Godzina zebrania: I termin: 10:00     II termin: 10:30

Miejsce zebrania: Bank Spółdzielczy w Warcie Oddział w Siemkowicach, ul. Szkolna 5

 

II Grupa Oddział Buczek - obejmuje następujące miejscowości:

Buczek, Bachorzyn, Brodnia Dolna, Brodnia Górna, Czestków A, Czestków B, Czestków B Osiedle, Czestków F, Czarny Las, Grzeszyn, Gucin, Józefatów, Dąbrowa, Dąbrówka, Kowalew, Luciejów, Malenia, Petronelów, Sowińce, Sycanów, Wola Bachorska, Wola Buczkowska, Wilkowyja.

Data zebrania:       15.05.2023r.  (poniedziałek)

Godzina zebrania:   I termin: 10:00     II termin: 10:30

Miejsce zebrania: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Buczku, ul. Parkowa 1

 

III Grupa Warta - obejmuje następujące miejscowości:

Augustynów, Bartochów, Cielce, Czartki, Duszniki, Dzierzązna, Gać Warcka, Glinno, Głaniszew, Gołuchy, Góra, Grzybki, Jakubice, Jeziorsko, Kamionacz, Kawęczynek, Klonówek, Krąków, Lasek, Lipiny, Łabędzie, Małków, Maszew, Miedze, Miedźno, Mikołajewice, Mogilno, Ostrów Warcki, Piotrowice, Proboszczowice, Raczków, Raszelki, Retnice, Rossoszyca, Rożdżały, Socha, Tądów Dolny, Tądów Górny, Tomisławice, Ustków, Warta, Witów, Włyń, Wola Miłkowska, Wola Zadąbrowska, Zadąbrów Rudunek, Zadąbrowie Wiatraczyska, Zagajew, Zaspy, Zielęcin, Żerechów, spoza Gminy.

Data zebrania:      16.05.2023r. (wtorek)

Godzina zebrania:  I termin: 10:00     II termin: 10:30

Miejsce zebrania:  Bank Spółdzielczy w  Warcie, ul. Klasztorna 1

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.

 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie „Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej”.

 5. Przestawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego za 2022 rok.

 6. Ocena polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku oraz ocena jej realizacji.

 7. Ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz ocena stopnia efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności.

 8. Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego w BS w Warcie za 2022 rok.

 9. Ocena adekwatności i skuteczności ładu wewnętrznego.

 10. Ocena adekwatności i skuteczności procedur anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń.

 11. Omówienie wyników przeprowadzonej lustracji.

 12. Przedłożenie stanowiska Urzędu KNF dot. przestrzegania wymogów w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania rady nadzorczej wynikających z Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach.

 13. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 14. Przedstawienie wniosków podjętych przez Zebrania Grup Członkowskich w 2022 roku:

 • zabezpieczenie funduszy na zakup lokalu Oddziału w Buczku.

 1. Przedstawienie wniosków podjętych przez Zebranie Przedstawicieli:

 • wniosek o dopisanie 10% nadwyżki do udziału poszczególnych członków,

 • wniosek o uaktualnienie listy członków,

 • wniosek o dodatkowe powiadomienie sms członków o zebraniu grupy członkowskiej.

 1. Wolne głosy, wnioski i pytania uczestników.

 2. Podjęcie wniosków.

 3. Zamknięcie Zebrania.

Znajdziesz nas też tutaj