Skip to main content
 • Bezpieczeństwo bankowości internetowej

Bezpieczeństwo bankowości internetowej

ABY BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ:

 • Należy posiadać legalne oprogramowanie,
 • Należy na bieżąco aktualizować system operacyjny (Windows) oraz szczególnie narażone na ataki hakerskie oprogramowania, takie jak: przeglądarki internetowe, java, flash player oraz oprogramowanie do obsługi plików pdf,
 • Należy posiadać ochronę antywirusową z aktualną bazą wirusów,
 • Zawsze przed logowaniem należy sprawdzić, czy adres strony banku rozpoczyna się od https://ebanknet.bs-warta.pl/,
 • Należy zawsze przed logowaniem zweryfikować Certyfikat Bezpieczeństwa Banku, którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki,
 • Należy unikać przeklejania numerów rachunków, zalecane jest ręczne wpisywanie do zleceń w systemie bankowości internetowej albo o uważną kontrolę wklejanego numeru rachunku i porównanie tego numeru z oryginalnym, kopiowanym numerem rachunku,
 • Należy unikać logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych),
 • Należy zawsze kończyć pracę korzystając z polecenia – Wyloguj,
 • Nie należy przesyłać mailem żadnych danych osobistych typu hasła, numery kart itp.,
 • Nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do banku,
 • Nie należy odpowiadać na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikatora, hasła) lub innych ważnych informacji – bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej,
 • Nie należy przechowywać nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz udostępniać ich innym osobom.
 • Bank nie korzysta z usługi pomocy zdalnej oraz usługi pulpitu zdalnego w kontaktach Bank-Klient. Usługi te mogą być wykorzystywane do ataków socjotechnicznych w celu wyłudzenia środków klientów.
 • W przypadku wątpliwości co do prawidłowości działania bankowości internetowej, należy niezwłocznie skontaktować się z Bankiem !

RADY PRZYDATNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS DOKONYWANIA TRANSAKCJI PŁATNICZYCH

 • Podczas transakcji nie należy tracić karty z pola widzenia. Po transakcji należy ją odebrać bez zbędnej zwłoki.
 • Należy zachować rozwagę przy przekazywaniu numeru karty. Nie należy udostępniać numeru karty nikomu, kto do nas dzwoni, również w sytuacji, gdy osoba dzwoniąca informuje, że są problemy z komputerem i proszą o weryfikację informacji. Nie ma zwyczaju by firmy dzwoniły prosząc przez telefon o numer karty kredytowej. Jeżeli to my inicjujemy połączenie, również nie należy udostępniać numeru karty przez telefon, gdy nie mamy pewności, że rozmówca zasługuje na zaufanie.
 • Nigdy nie odpowiadaj na pocztę elektroniczną, z której wynika konieczność podania informacji o karcie. Nigdy też nie odpowiadaj na maile które zapraszają do odwiedzenia strony internetowej w celu weryfikacji danych, w tym o kartach. Ten rodzaj oszustwa jest nazywanych „phishingiem”.
 • Nigdy nie należy podawać informacji o karcie na stronach, które nie są bezpieczne. Np. strony ze zdjęciami pornograficznymi lub strony nieznanych szerzej firm oferujące markowy towar po rewelacyjnych cenach ?
 • Kartę należy podpisać natychmiast po jej otrzymaniu.
 • Niszcz przed ewentualnym wyrzuceniem wszystkie wnioski na karty kredytowe, które możesz otrzymać drogą pocztową.
 • Nie zapisuj kodu PIN na karcie, ani nie przechowuj go razem z kartą (na wypadek kradzieży portfela czy portmonetki).
 • Nigdy nie zostawiaj karty ani pokwitowań transakcji bez nadzoru.
 • Chroń swój numer karty i inne poufne kody umożliwiające dokonane transakcji (np. numer PIN, numer CVV 2, numer CVC2), by obcy nie mogli wejść w jego posiadanie, rejestrując obraz karty np. przy użyciu telefonu komórkowego z aparatem fotograficznych, kamerą video lub w inny sposób.
 • Sporządź i przechowuj w bezpiecznym miejscu listę numerów kart oraz adresów i telefonów do każdego banku, którego karty posiadasz. Listę tą należy aktualizować za każdym razem, gdy otrzymujemy nowa kartę.
 • Należy ze sobą nosić tylko te karty, które się potrzebuje. Nie należy nosić ze sobą kart, z których się rzadko korzysta.
 • Traktuj transakcje kartowe z podobna rozwagą jak inne dokonane na rachunku. Sprawdzaj wykonane operacje niezwłocznie po otrzymaniu wyciągu rachunku dla kart debetowych i zestawienia transakcji dla pozostałych kart. Zachowanie pokwitowań dokonanych transakcji pozwala na szybką ich weryfikację.
 • Zawsze niszcz nieprawidłowe pokwitowania, zbieraj pokwitowania transakcji, które nie doszły do skutku.
 • Przed wyrzuceniem niszcz wszystkie dokumenty, które zawierają pełen numer karty.
 • W restauracjach, gdy otrzymujesz wydruk z terminala z miejscem na wpisanie napiwku wpisz kwotę, lub przekreśl to miejsce poziomą kreską.
 • Nigdy nie zapisuj numeru karty w miejscu publicznie dostępnym (np. na pocztówce).
 • Dobrym pomysłem jest noszenie kart poza portfelem, najlepiej w oddzielnej zamykanej przegródce lub etui.
 • Nigdy nikomu nie udostępniaj kart.
 • Jeśli się przeprowadzasz, nie zapomnij jak najszybciej poinformować banku, który wydał karty, o zmianie adresu.
 • Nie zabieraj karty ze sobą, jeżeli jej użycie jest mało prawdopodobne, a możesz narazić się na jej utratę (np. zakupy na bazarach i w miejscach gdzie możesz być narażony na kradzież kieszonkową).

PAMIĘTAJ!!!

1. Bank nigdy nie wymaga ujawnienia przez użytkownika haseł do bankowości elektronicznej (poza miejscami do tego przeznaczonymi w ramach bankowości internetowej).

2. Bank nigdy nie wymaga zainstalowania dodatkowego oprogramowania oprócz aplikacji banku pobranej z autoryzowanego sklepu z aplikacjami mobilnymi.

3. W przypadku instalacji przez klienta aplikacji pozwalającej na zdalny dostęp do urządzenia, narażone zostają dane użytkownika i środki na jego rachunku.

4. Chroń hasła używane do logowania w aplikacjach i na stronach internetowych, jeżeli zostały w nich zapisane dane karty.

5. Monitoruj poprawności stanu rachunku.

 

Poradnik KNF dot. bezpieczeństwa systemów

Znajdziesz nas też tutaj