Program Rodzina 500 + i "Dobry Start " 300+

  • Bank Spółdzielczy w Warcie umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ oraz "Dobry start" 300+ online w systemie eBankNet w zakładce WNIOSKI. Dostępny dla klientów po zalogowaniu do bankowości elektronicznej eBankNet.
  • Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie.
  • Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia, Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.
  • Składając Wniosek w programie Rodzina500+/DobryStart300+ przestrzegaj zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej !
  • Złożenie wniosków za pomocą bankowości elektronicznej jest bezpłatne.
  • Wniosek Rodzina 500+ i 300+ jest dostępny w systemie internetowym eBankNet na mocy porozumienia Banku BPS S.A. z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szczegółowy opis programu dostępny na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  https://www.gov.pl/web/rodzina

AKTUALNOŚCI

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia   0,18
WIBOR 3M - średnia   0,21
WIBID 1M - średnia - 0,01
Stopa referencyjna    0,10

KURSY WALUT

2021-06-18
Obowiązuje od godziny 16:00
USD 3.7931
EUR 4.5309
CHF 4.1505
GBP 5.2999