Lokaty

Lokaty STANDARD – pozwalają na lokowanie pieniędzy, na z góry określone przez Klienta okresy, zapewniając efektywne zagospodarowanie Państwa środków. Okresy na jakie otwierane są lokaty Standard: 1, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 24, 36 miesięcy.

Korzyści z posiadania lokaty STANDARD:

 • Bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych,
 • Pewność zysku,
 • Wyższy dochód z tytułu odsetek niż na rachunku,
 • Możliwość wykorzystania lokaty jako zabezpieczenie kredytu,
 • Niska minimalna kwota wkładu,
 • Możliwość udzielenia pełnomocnictwa lub/oraz dokonania zapisu bankowego na wypadek śmierci.

Dodatkowe atuty:

 • Odsetki od lokat kapitalizowane są na koniec okresu umownego. Z góry wiadomo, ile otrzymasz odsetek, jeśli dotrzymasz lokatę do końca okresu umownego,
 • Lokata po okresie umownym jeżeli nie zostanie zlikwidowana, zostanie automatycznie przedłużona na kolejny, taki sam okres, na warunkach oprocentowania obowiązującego w pierwszym dniu kolejnego okresu deponowania, o ile Klient nie zdecyduje inaczej,
 • W określonych przypadkach istnieje możliwość negocjacji oprocentowania,
 • System Gwarantowania Depozytów – Depozyty imienne są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Lokata dynamiczna PROFIT + - jest lokatą o oprocentowaniu narastającym. Zakładając lokatę dynamiczną, nie musisz się martwić, że w przypadku zerwania lokaty przed terminem stracisz wszystkie odsetki. Okres na jaki otwierana jest lokata dynamiczna to 12 miesięcy. Minimalna kwota lokaty - 1000 zł.

Korzyści z posiadania lokaty Dynamicznej:

 • Brak ryzyka utraty korzystnego oprocentowania w momencie wycofania wkładu przed upływem deklarowanego terminu,
 • Stały dostęp do gotówki oprocentowanej wyżej niż rachunek oszczędnościowy.

Dodatkowe atuty:

 • W trakcie trwania lokaty Dynamicznej posiadacz rachunku może wypłacić kapitał łącznie z należnymi odsetkami za cały okres trwania lokaty, tzn. od daty otwarcia lokaty do daty jej likwidacji. Bank naliczy odsetki według aktualnej stawki procentowej ujętej w Tabeli oprocentowania lokat terminowych,
 • System Gwarantowania Depozytów – Depozyty imienne są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

e-LOKATA

To produkt dla osób ceniących sobie czas i wygodę. Założenie lokaty nie wymaga wizyty w Banku. Wystarczy jedynie posiadać konto internetowe.

Korzyści z posiadanie e-Lokaty:

 • dogodny  termin lokowania środków: 1, 3, 6 miesięcy,
 • brak  minimalnej kwoty wkładu,
 • depozyt nieodnawialny, po zakończeniu okresu deponowania środków na  lokacie, środki przelewane są automatycznie na rachunek, z którego  nastąpił wpływ na lokatę terminową,
 • wysokie  oprocentowanie, zmienne
 • zysk  wyższy w porównaniu do lokat zakładanych w sposób tradycyjny w  placówkach Banku,
 • bez umowy  i zbędnych formalności.
 • bezpieczeństwo  – zdeponowane środki objęte są gwarancją BFG.

AKTUALNOŚCI

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 0,24
WIBOR 3M - średnia 0,27
   

Kursy walut