Skip to main content
  • O Banku

O Banku

Bank Spółdzielczy w Warcie powstał w 1889 roku, jako Towarzystwo Oszczędnościowo - Pożyczkowe. Miała to być instytucja głównie o charakterze kredytowym świadcząca usługi o wąskim zakresie. Do grona założycieli Towarzystwa Oszczędnościowo - Pożyczkowego należeli: H.Łuniewski, W.Skarżyński, J.Kwapiński, S.Menczyński, D.Nejman, J.Sobiesiński, J.Mankiewicz.

W roku 1975 Bank Spółdzielczy w Warcie został zrzeszony w nowo powstałym Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ). Sytuacja taka trwała do 1987r., kiedy to Bank Spółdzielczy wystąpił z BGŻ i w tym trudnym dla polskiej bankowości okresie funkcjonował zupełnie samodzielnie.

Kolejną ważną datą w działalności Banku Spółdzielczego był 1992 rok. Wówczas to BS podpisał umowę zrzeszenia z Gospodarczym Bankiem Południowo - Zachodnim we Wrocławiu, dzisiejszym Bankiem Polskiej Spółdzielczości w Warszawie.

Z dniem 1 stycznia 1999 roku Bank Spółdzilczy w Warcie przyłączył do siebie dwa inne banki spółdzielcze: Bank Spółdzielczy w Buczku i Bank Spółdzielczy w Siemkowicach. Dodatkowo zostały uruchomione trzy punkty kasowe w Jeziorsku, Rossoszycy i Buczku.

Bank Spółdzielczy systematycznie rozwija swoją działalność, rośnie ilość udzielonych kredytów i przyjętych depozytów. W otoczeniu postrzegany jest jako instytucja wiarygodna i solidna.

Nasz Bank znajduje się w rolniczej północno - zachodniej części powiatu sieradzkiego. Geograficznie i historycznie jest to część Polski centralnej, mieszczącej się na terenie województwa łódzkiego. Region ten posiada bardzo bogatą historię i kulturę a także atrakcyjne środowisko przyrodnicze.

Bank działa na terenie typowo rolniczym z dużą ilością indywidualnych gospodarstw rolnych o relatywnie dużej powierzchni, z których większość zajmuje się produkcją mieszaną.

Znajdziesz nas też tutaj