Skip to main content
 • RODO

RODO

Drogi Kliencie,

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określone jako RODO, ORODO, GDPR lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz zasadach, na jakich się to odbywa od 25 maja 2018 roku. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowy jest Bank Spółdzielczy w Warcie (ul.  Klasztorna 1, 98-290 Warta).
 2. Pani/Pana  dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności  bankowej, a w szczególności zawarcia i realizacji umowy  dotyczącej produktu bankowego, a także podjęcia działań przed  zawarciem umowy, dokonania analizy zdolności kredytowej i oceny  ryzyka kredytowego, w celach marketingowych oraz w celach archiwalnych.
 3. Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności  ustawy - Prawo bankowe. Uzależniony jest od zawartych przez  Panią/Pana umów z Bankiem, a w szczególności umowy rachunku  bankowego, umowy o bankowość elektroniczną, umowy o kartę  płatniczą, umowy kredytu bankowego oraz innych umów o usługi  bankowe i obejmuje: dane osobiste, dane teleadresowe, dane  kontaktowe, dane finansowe oraz dane dotyczące posiadanych  produktów i usług.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są organy i podmioty uprawnione oraz instytucje (Biuro Informacji Kredytowej S.A., Związek Banków  Polskich) na podstawie ustawy – Prawo bankowe.
 5. Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Centrali.
 6. Okresy przechowywania/przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Bank do  momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych  osobowych lub do momentu zrealizowania/ustania celów przetwarzania  danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Panią/Pana  z Bankiem oraz upływu terminu rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy  przechowywania/przetwarzania danych osobowych wynikają z ustawy –  Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów prawa  powszechnie obowiązującego.
 7. Przysługuje Pani/Pana prawo do żądania od Banku sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z uwzględnieniem  uwarunkowań wynikających z RODO, ustawy - Prawo bankowe, ustawy o  rachunkowości oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów  prawa.
 8. Przysługuje  Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu  Ochrony Danych Osobowych.
 9. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 10. Przysługuje  Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających  przetwarzaniu przez Bank
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość  świadczenia usługi przez Bank.
 12. Przysługuje  Pani/Panu prawo złożenia reklamacji odnośnie sposobu obsługi  wniosku.
 13. W przypadku pytań dotyczących  obsługi wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem Placówki  sprzedażowej Banku lub Inspektorem Ochrony Danych.

Administrator – Bank Spółdzielczy w Warcie

Znajdziesz nas też tutaj