Skip to main content
 • Twoje Prawa przy dokonywaniu płatności w Europie

Bank Spółdzielczy w Warcie, zgodnie z art. 20d. 1 "Ustawy o usługach płatniczych", udostępnia broszurę Komisji Europejskiej dotyczącą praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach członkowskich.

PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH

Każdy konsument legalnie zamieszkały w UE ma prawo do przynajmniej podstawowego rachunku płatniczego, udostępnianego nieodpłatnie lub za rozsądną opłatą (tj. do rachunku umożliwiającego deponowanie środków, wypłatę gotówki oraz dokonywanie i otrzymywanie płatności, do którego wydawana jest również karta debetowa).

PŁATNOŚCI W EURO - TAKIE SAME KOSZTY W CAŁEJ EUROPIE

 • Jeden rachunek w euro wystarczy Ci na dokonywanie
  wszystkich płatności w całej Europie.
 • Koszty płatności transgranicznych w euro będą dla
  Ciebie takie same jak koszty płatności krajowych
  w euro ...
 • … a od 15 grudnia 2019 r. koszty Twoich płatności transgranicznych w euro będą takie same jak koszty płatności krajowych w walucie krajowej.
 • Wypłata gotówki w euro z bankomatów, które nie należą do sieci Twojego banku, powinna Cię w innym państwie członkowskim kosztować tyle samo co w kraju rodzinnym.

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO, LEPSZA OCHRONA

 • Od września 2019 r. płatności dokonywane przez Ciebie drogą elektroniczną będą bezpieczniejsze dzięki technologiom silnego uwierzytelniania klientów. Działają one na zasadzie łączenia różnych elementów uwierzytelniania, np. kodu PIN i odciska palca. Więcej informacji na ten temat możesz uzyskać od swojego dostawcy usług płatniczych.
 • Twoja odpowiedzialność w przypadku nieautoryzowanej płatności – np. w następstwie kradzieży karty kredytowej – jest ograniczona do maksymalnej kwoty 50 EUR (z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa). Nie ponosisz też żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane płatności, które nastąpiły po poinformowaniu Twojego banku, ani za płatności w internecie, w przypadku gdy Twój dostawca usług płatniczych lub bank nie oferują silnego uwierzytelniania klienta.
 • Jeżeli ostateczna kwota płatności kartą nie jest znana z góry (np. w przypadku wynajmu samochodu lub pobytu w hotelu), dostawca danej usługi może zablokować na Twojej karcie wyłącznie uzgodnioną kwotę i tylko za Twoją zgodą.
 • W przypadku polecenia zapłaty (tj. upoważnienia drugiej strony transakcji do pobrania kwoty z Twojego rachunku) masz 8 tygodni na wyrażenie sprzeciwu wobec pobrania wszelkich nienależnych kwot. Muszą one zostać zwrócone w ciągu 10 dni roboczych.

UCZCIWA POLITYKA CENOWA

 • Masz prawo wiedzieć, jakie opłaty – o ile są w ogóle pobierane – mają zastosowanie do Twoich płatności.
 • Co do zasady sklepy – zarówno stacjonarne, jak i internetowe – nie mogą w przypadku zapłaty kartami debetowymi i kredytowymi dla konsumentów obciążać Cię dodatkowymi kosztami, które sprawiałyby, że za towar lub usługę zapłacisz więcej niż cenę widniejącą „na etykiecie”. W pewnych okolicznościach (np. w przypadku niektórych kart płatniczych) tego rodzaju „dopłata” może mieć nadal zastosowanie, ale wówczas musi ona odzwierciedlać rzeczywiste koszty ponoszone przez sklep w związku z daną metodą płatności. Jeżeli masz wrażenie, że w nieuczciwy sposób naliczono Ci zawyżone opłaty, np. przy rezerwacji lotu lub hotelu, skorzystaj z linku na kolejnej stronie, aby dowiedzieć się więcej o przysługujących Ci prawach.

NOWE USŁUGI

 • Dzięki najnowszym technologiom masz teraz możliwość korzystania z nowatorskich usług finansowych oferowanych przez licencjonowane banki i innych podlegających regulacjom dostawców usług płatniczych, innych niż Twój bank. Oznacza to na przykład, że możesz kontrolować swoją osobistą sytuację finansową lub dokonywać zakupów w internecie bez karty kredytowej lub debetowej. Podobnie jak banki te nowe podmioty świadczące usługi płatnicze podlegają wymogowi uzyskania zezwolenia i nadzorowi oraz muszą zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych.

Przepisy unijne zapewniają sprawną realizację Twoich płatności elektronicznych. W przypadku wystąpienia problemu Twój bank lub inny dostawca usług płatniczych musi zareagować na skargę w ciągu 15 dni roboczych. Jeżeli zaproponowane rozwiązanie Cię nie zadowala, możesz zwrócić się o pomoc do właściwego organu krajowego. Więcej informacji znajdziesz tutaj:

https://europa.eu/!uQ64gN

TWOJE PRAWA W PIGUŁCE

Dzięki unijnym przepisom dokonywane przez Ciebie płatności elektroniczne stają się tańsze, łatwiejsze i bezpieczniejsze. Oto przykłady:

 • Możesz dokonywać płatności w niemal całej Europie (tj. w UE, Islandii, Norwegii i Liechtensteinie) równie łatwo i bezpiecznie jak w Twoim rodzinnym kraju.
 • Handlowcy nie mogą Cię już obciążać dodatkowymi kosztami w przypadku zapłaty kartą wydaną w UE.
 • Nowe przepisy dotyczą wszelkich rodzajów płatności elektronicznych (np. polecenia przelewu, polecenia zapłaty, płatności kartą itd.).
 • Każda osoba mieszkająca legalnie w Unii ma prawo do rachunku bankowego umożliwiającego dokonywanie płatności elektronicznych („rachunek płatniczy”).

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Te nowe prawa wynikają ze zmienionej unijnej dyrektywy w sprawie usług płatniczych, dyrektywy w sprawie rachunków płatniczych oraz innych unijnych przepisów, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i wygody Twoich płatności. Więcej na temat Twoich praw znajdziesz tutaj:

https://europa.eu/!vN76gF

Znajdziesz nas też tutaj