Zmiany w Tabeli opłat i prowizji

Na podstawie uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Warcie nr 30/3/2021 z dnia 08.09.2021r., z dniem 15.09.2021r. zmianie ulegają następujące opłaty:

 1. W Dziale I Rozdział 5 Wspólne czynności związane z obsługą Pakietów/rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

pkt 2,3,4 oraz 8 otrzymują następujące brzmienie:

Lp.

Rodzaj czynności (usługi)

tryb pobierania

Stawka prowizji w PLN

2.

Realizacja przekazu walutowego w trybie „Pilnym” 10)

opłata doliczana do opłaty podstawowej (pkt 1)

100,00

3.

Realizacja Przekazu z opcją kosztową „BEN” lub „OUR” 10)

opłata doliczana do opłaty podstawowej (pkt 1)

100,00

4.

Przelew walutowy przychodzący 10)

każdorazowo

6,00

8.

Wysłanie upomnień z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego lub zaległości z tyt. opłat za prowadzenie rachunku    

za monit

10,00


  1. W Dziale I Rozdział 7 Czynności związane z obsługą kart płatniczych pkt 3 przypis 5 otrzymuje brzmienie: nie dotyczy kart wydanych w ramach Pakietu oraz do rachunku ROR JUNIOR.

  1. W Dziale I Rozdział 8 Czynności związane z obsługą kredytów pkt. 2 e otrzymuje brzmienie:

Lp.

Rodzaj czynności (usługi)

tryb pobierania

Stawka prowizji w PLN

2.

e)       kredyt mieszkaniowy Mój dom / Mój dom plus

 

1,5 % / 1,00 %

  1. W Dziale II Rozdział 1. Obsługa rachunków dedykowanych dla rolników indywidualnych pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

Lp.

Rodzaj czynności (usługi)

tryb pobierania

Stawka prowizji w PLN

R-k na działalność rolniczą

Pakiet Moje gospodarstwo

4.

Wypłata z rachunku dokonywana w placówce Banku 1)

za każdą wypłatę

0,10 % 10)

3,00 11)          0,10 % 10)

10) opłata obowiązuje od 15.11.2021 r.

11) opłata obowiązuje do 14.11.2021 r.

 

  1. W Dziale II Rozdział 5 Wspólne czynności związane z obsługą Pakietów/rachunków dla klientów instytucjonalnych pkt 2,3,4,7 otrzymują brzmienie:

Lp.

Rodzaj czynności (usługi)

tryb pobierania

Stawka prowizji w PLN

2.

Realizacja przekazu walutowego w trybie „PILNYM” 7)

opłata doliczana do opłaty podstawowej (pkt 1)

100,00

3.

Realizacja Przekazu z opcją kosztową  „BEN” lub „OUR” 7)

opłata doliczana do opłaty podstawowej (pkt 1)

100,00

4.

Przelew walutowy przychodzący  7)

każdorazowo

6,00

7.

Wysłanie upomnień z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego lub zaległości z tyt. opłat za prowadzenie rachunku    

za monit

10,00

Jednocześnie informujemy, że jeśli nie wyraża Pan/Pani zgody na zmiany zawarte w Tabeli opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe pobierane w Banku Spółdzielczym w Warcie może Pan/Pani przed proponowaną datą wejścia w życie tych zmian: złożyć na piśmie sprzeciw wobec tych zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku. Niezłożenie na piśmie wyżej wymienionego oświadczenia oznaczać będzie akceptację zmian w Tabeli opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe pobierane w Banku Spółdzielczym w Warcie.

Tabela opłat i prowizji od 15.09.2021r.

AKTUALNOŚCI

  • 15-09-2021 Obwieszczenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

                                                                                                                        OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Zarząd Banku Spółdzielczego w Warcie ogłasza pisemny przetarg...

  • 13-09-2021 Zmiany w Tabeli opłat i prowizji

    Na podstawie uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Warcie nr 30/3/2021 z dnia 08.09.2021r., z dniem...

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia   0,18
WIBOR 3M - średnia   0,21
WIBID 1M - średnia - 0,02
Stopa referencyjna    0,10

KURSY WALUT

2021-09-24
Obowiązuje od godziny 12:00
USD 3.9256
EUR 4.6012
CHF 4.2494
GBP 5.3605