W rachunku bieżącym

To krótkoterminowy kredyt przeznaczony na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy, bez określenia w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu. Spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania umowy. Wysokość kredytu jest uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym.

 • okres  kredytowania - do 12 m-cy,
 • możliwość przedłużenia obowiązywania umowy kredytowej na kolejne okresy, bez konieczności spłaty zadłużenia występującego w dniu  zakończenia okresu kredytowania,
 • maksymalna wysokość kredytu nie może przekroczyć 6-krotności średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy z  ostatnich 12 m-cy,
 • bez  dokumentowania celowości wykorzystania kredyt,
 • atrakcyjne  oprocentowanie,
 • niska  prowizja.

AKTUALNOŚCI

 • 15-09-2021 Obwieszczenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

                                                                                                                      OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Zarząd Banku Spółdzielczego w Warcie ogłasza pisemny przetarg...

 • 13-09-2021 Zmiany w Tabeli opłat i prowizji

  Na podstawie uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Warcie nr 30/3/2021 z dnia 08.09.2021r., z dniem...

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia   0,18
WIBOR 3M - średnia   0,21
WIBID 1M - średnia - 0,02
Stopa referencyjna    0,10

KURSY WALUT

2021-09-24
Obowiązuje od godziny 12:00
USD 3.9256
EUR 4.6012
CHF 4.2494
GBP 5.3605