Podstawowy Rachunek Płatniczy

To rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny, zapewniający dostęp do usługi bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej, dostępnej tylko dla Posiadacza rachunku.

Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w walucie polskiej.

Korzyści:

  • bezpłatne otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku,
  • bezpłatne wydanie karty debetowej,
  • bezpłatnych 5 pierwszych w miesiącu przelewów krajowych w PLN, w tym realizacja stałego zlecenia (z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego/polecenia przelewu w systemie SORBNET),
  • bezpłatne wypłaty w bankomatach należących do Zrzeszenia Banku BPS S.A., SGB-Banku S.A. oraz Planet Cash,
  • bezpłatnych 5 pierwszych w miesiącu wypłat kartą debetową w bankomatach obcych na terenie RP.

AKTUALNOŚCI

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia   7,03%
WIBOR 3M - średnia   7,16%
WIBID 1M - średnia   6,83%
Stopa referencyjna   6,75%

KURSY WALUT

2023-05-26
Obowiązuje od godziny 16:00
USD 4.1994
EUR 4.5030
CHF 4.6363
GBP 5.1935