Konsolidacyjny

Kredyt może być przeznaczony na spłatę następujących zobowiązań:
 • kredyt / pożyczka samochodowa;
 • limit w karcie kredytowej;
 • limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;
 • kredyt / pożyczka hipoteczna;
 • kredyt mieszkaniowy (przy łącznym spełnieniu następujących warunków: kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności, w tym współwłasności, (użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo własnościowe do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej) do nieruchomości);
 • kredyt studencki;
 • kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy;
 • w tym zobowiązań zaciągniętych wobec Banku.
 • Możliwość pozyskania dodatkowych środków na dowolny cel do 50 000 zł
 • Okres kredytowania od 60 do 300 m-cy
 • Maksymalna kwota kredytu:
  • 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu
  • 80% wartości nieruchomości, jeśli jednym z konsolidowanych kredytów jest kredyt mieszkaniowy

Klientom korzystającym z kredytów hipotecznych oferujemy atrakcyjne ubezpieczenia zabezpieczające kredytowane nieruchomości, a także życie i zdrowie kredytobiorców.

Bank akceptuje zawarte przez klienta  ubezpieczenia jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, jeśli spełnia  ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej:

 • Zakład ubezpieczeń znajduje się na liście ZU akceptowanych przez Bank
 • Umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej

Możliwość indywidualnej negocjacji marży oraz prowizji za udzielenie kredytu. Szczegółowe informacje dostępne są w placówkach Banku Spółdzielczego w Warcie.

 

 

AKTUALNOŚCI

 • 15-09-2021 Obwieszczenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

                                                                                                                      OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Zarząd Banku Spółdzielczego w Warcie ogłasza pisemny przetarg...

 • 13-09-2021 Zmiany w Tabeli opłat i prowizji

  Na podstawie uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Warcie nr 30/3/2021 z dnia 08.09.2021r., z dniem...

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia   0,18
WIBOR 3M - średnia   0,21
WIBID 1M - średnia - 0,02
Stopa referencyjna    0,10

KURSY WALUT

2021-09-24
Obowiązuje od godziny 12:00
USD 3.9256
EUR 4.6012
CHF 4.2494
GBP 5.3605