Kredyt na cele ekologiczne "ZIELONO MI...."

„Kredyt gotówkowy ZIELONO MI …”

Oprocentowanie stałe 7,50% w skali roku

Okres kredytowania - do 60 m-cy

Prowizja:

0,8%, nie mniej niż 100 zł - dla klientów posiadających rachunek bankowy w BS w Warcie od minimum 6 miesięcy

1,5%, nie mniej niż 100 zł - dla pozostałych klientów

brak opłaty za rozpatrzenie wniosku

minimalna kwota kredytu - 1.000,00 zł

możliwość do 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału

Konieczność udokumentowania celowości wykorzystania kredytu w terminie 3-ch miesięcy od dnia uruchomienia środków kredytowych poprzez przedłożenie  rachunków, faktur, umowy, itp.  na kwotę nie niższą niż 30% udzielonego kredytu.

Przeznaczenie kredytu:

- zakup i pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznej,

- zakup pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego z osprzętem, kotła na paliwo stałe(biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego wymogi rozporządzenia Komisji UE 2015/1189 z dnia 28.04.2015r. oraz pokrycie kosztów montażu źródła ciepła,

- zakup materiałów wchodzących w skład instalacji grzewczej,

-zakup materiałów wraz z pokryciem kosztów wykonania usługi docieplenia budynków mieszkalnych,

- zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi montażu,

- zakup sprzętu AGD A+++,

- zakup roweru,

- zakup i instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków,

- przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej

- refinansowanie kosztów nabycia poniesionych przez Kredytobiorcę na cele o których mowa jeżeli zostały one poniesione przez Kredytobiorcę maksymalnie do 12 miesięcy od daty poniesienia kosztów ;

Przykład reprezentatywny:

Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 20.000 zł, całkowita kwota do zapłaty 24.212,42 zł, oprocentowanie stałe 7,50% w skali roku, całkowity koszt kredytu 4.212,42 zł, (w tym: odsetki 4.052,42 zł, prowizja 160 zł), spłata w 60 ratach miesięcznych równych w kwocie 400,82 zł, RRSO wynosi 8,13%.

Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.07.2022r.

 

 

AKTUALNOŚCI

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia   7,03%
WIBOR 3M - średnia   7,16%
WIBID 1M - średnia   6,83%
Stopa referencyjna   6,75%

KURSY WALUT

2023-03-24
Obowiązuje od godziny 16:00
USD 4.3011
EUR 4.6817
CHF 4.6970
GBP 5.2966