Visa Classic Debetowa

Karta VISA Classic Debetowa to:

 • elektroniczny środek płatniczy stanowiący narzędzie bieżącego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym,
 • możliwość posiadania dowolnej ilości kart do rachunku, przy czym dla jednego Posiadacza rachunku/Użytkownika karty może być wydana jedna karta danego typu,
 • darmowe wypłaty w bankomatach Grupy BPS, SGB oraz z sieci Planet cash4you,
 • dokonywanie płatności na odległość bez fizycznego użycia karty np. poprzez internet, telefon,
 • dokonywanie płatności za towary i usługi w punktach handlowo – usługowych,
 • możliwość ustawienia własnych limitów transakcyjnych w ramach maksymalnych limitów określonych przez Bank,
 • sprawdzanie wysokości dostępnych środków na rachunku bankowym w bankomatach świadczących taką usługę,
 • wypłata gotówki u akceptantów w ramach usługi Cashback.

Usługa Cashback

To usługa, dzięki której można wypłacać gotówkę przy okazji płacenia za zakupy kartami debetowymi w oznaczonych punktach handlowo – usługowych. W ramach usługi cashback można jednorazowo wypłacić do 300 zł. Warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie płatności bezgotówkowej.

Bezpieczeństwo korzystania z karty

 • nie przechowuj karty razem z PIN-em,
 • nie zapisuj PIN-u na karcie,
 • chroń swój numer karty i dane umożliwiające dokonanie transakcji (nr PIN, nr CVV2 lub CVC2),
 • zanotuj numer karty, może być pomocny przy jej zastrzeganiu,
 • nie udostępniaj karty innym osobom.

Jak zastrzec kartę?

W przypadku zagubienia lub kradzieży karty należy ją bezzwłocznie zastrzec:

 • osobiście w dowolnej jednostce Banku wydającej karty VISA,
 • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA,
 • za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem +48 828 828 828 (więcej informacji o systemie zastrzegania – www.zastrzegam.pl),
 • za pośrednictwem portalu kartowego – www.kartosfera.pl.

Zabezpieczenie 3D Secure

To standard zabezpieczenia płatności kartami w sklepach internetowych przyjęty i stosowany przez organizacje płatnicze mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa. 3D-Secure jest zabezpieczeniem polegającym na dodatkowym potwierdzeniu realizowanej transakcji przy użyciu jednorazowego hasła sms.

Dokonanie płatności zabezpieczonych 3D-Secure zależy od tego, czy dany sklep internetowy umożliwia taką identyfikację. Rozpoznasz je po charakterystycznym znaku umieszczonym na stronach sklepu:

Pierwsze logowanie w portalu KARTOSFERA

Aktywacja karty w portalu KARTOSFERA

AKTUALNOŚCI

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia   7,03%
WIBOR 3M - średnia   7,16%
WIBID 1M - średnia   6,83%
Stopa referencyjna   6,75%

KURSY WALUT

2023-05-26
Obowiązuje od godziny 16:00
USD 4.1994
EUR 4.5030
CHF 4.6363
GBP 5.1935