Tarcza Finansowa PFR

KOMUNIKANT

dotyczący weryfikacji dokumentów potwierdzających umocowania Beneficjentów Programu Tarcza

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
  • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

Należy pamiętać, że:

  • Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;
  • Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanału:

1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

- na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:

- osobiście w placówce Banku,

- przesłać pocztą na adres: Bank Spółdzielczy w Warcie, ul. Klasztorna 1, 98-290 Warta.

3. W przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, wydruk z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy osobiście dostarczyć do placówki Banku.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

Dodano zmiany: 23.11.2020

 

W Banku Spółdzielczym w Warcie możesz złożyć wniosek w programie #TarczaFinansowaPFR.  To program pomocowy dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa. Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji nasi Klienci - mikro oraz małe i średnie firmy mogą złożyć poprzez system bankowości internetowej naszego Banku. W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.

Nie jesteś pewien, ile możesz otrzymać w ramach subwencji #TarczaFinansowaPFR? Skorzystaj z naszego prostego kalkulatora. Wpisz niezbędne dane o firmie, a maksymalna kwota subwencji wyliczy się sama: www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow/kalkulator

kalkulator subwencji

Dodatkowo informujemy o bezpłatnych szkoleniach online dotyczących Tarczy Finansowej PFR organizowanych cyklicznie przez Polski Fundusz Rozwoju

Zapraszamy do udziału.
Szkolenia mają charakter otwarty i trwają ok. 2 godzin.

- Jesteś przedsiębiorcą?
- Twoja firma ucierpiała wskutek pandemii koronawirusa?
- Nie wiesz, gdzie szukać pomocy?
- Zastanawiasz się, w jaki sposób skorzystać z Tarczy Finansowej?
Weź udział w bezpłatnym szkoleniu online i dowiedz się, jakie są możliwości wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Aby wziąć udziału w szkoleniu, zarejestruj się:
https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa/

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie informacje dotyczące wsparcia dla klientów oferowanego przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS, w tym te o Tarczy Finansowej PFR, dostępne są w dedykowanym serwisie pod adresem
https://grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow/

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które pojawiają się podczas wypełniania wniosku w ramach Tarczy finansowej PFR. Więcej informacji, odpowiedz na inne pytania oraz regulamin ubiegania się o subwencję z programu rządowego – Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm znajdą Państwo na stronie: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

AKTUALNOŚCI

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 0,20
WIBOR 3M - średnia 0,22
   

KURSY WALUT

2020-11-27
Obowiązuje od godziny 16:00
USD 3.7614
EUR 4.4843
CHF 4.1477
GBP 5.0239