Gotówkowy na Remont

 • maksymalna kwota kredytu – 30.000,00 zł
 • minimalna kwota kredytu – 5.000,00 zł
 • okres kredytowania – 84 miesiące
 • oprocentowanie – 6,99% stałe w skali roku
 • prowizja – 3%
 • udokumentowanie rozliczenia wykorzystania kwoty kredytu w wysokości 30% na podstawie rachunków lub faktur.

Informacja oparta na reprezentatywnym przekładzie

 1. Całkowita kwota kredytu 15.000,00 zł (bez kredytowania kosztów)
 2. Okres kredytowania 60 miesięcy.
 3. Spłata kredytu: raty miesięczne równe
 4. Roczne stałe oprocentowanie nominalne 6,99 %
 5. Całkowity koszt kredytu wynosi 3 367,79 zł w którego skład wchodzą:
 • prowizja za udzielenie kredytu 450,00 zł
 • odsetki od kredytu 2.817,79 zł,
 • koszty usług dodatkowych 100,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00 zł oraz opłata za przyjęcie i rozpatrzenia wniosku kredytowego: 100,00 zł,
 1. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 8,91 %,
 2. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi: 18 367,79 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienie przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat , uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 18.01.2022r.

AKTUALNOŚCI

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia   7,03%
WIBOR 3M - średnia   7,16%
WIBID 1M - średnia   6,83%
Stopa referencyjna   6,75%

KURSY WALUT

2023-02-03
Obowiązuje od godziny 16:00
USD 4.2803
EUR 4.7079
CHF 4.7147
GBP 5.2838