Kredyt Bezpieczna Gotówka

  • Oprocentowanie stałe - 7,2% w skali roku
  • Okres kredytowania - do 8 lat
  • Maksymalna kwota kredytu - 100 000,00 zł
  • Prowizja - 1,5%
  • Spłata w ratach miesięcznych
  • Obligatoryjne ubezpieczenie
  • Opłata za rozpatrzenie wniosku - 100 zł

Przykład reprezentatywny:

Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 30.000 zł, całkowita kwota do zapłaty 37.981,01 zł, oprocentowanie stałe 7,2% w skali roku, całkowity koszt kredytu 7.981,01 zł, (w tym: odsetki 5.811,01 zł, opłata za rozpatrzenie wniosku 100 zł), spłata w 60 ratach miesięcznych równych w kwocie 596,86 zł, RRSO wynosi 10,92%. Składka miesięczna ubezpieczenia za ryzyko wynosi 27,00 zł w całym okresie kredytowania.

Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu następuje w całości i przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 11.09.2020r.

AKTUALNOŚCI

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia   0,18
WIBOR 3M - średnia   0,21
WIBID 1M - średnia - 0,02
Stopa referencyjna    0,10

KURSY WALUT

2021-10-22
Obowiązuje od godziny 16:00
USD 3.9449
EUR 4.5930
CHF 4.2899
GBP 5.4461