Home Zarząd i Rada Nadzorcza

Podstawowe stopy procentowe NBP

 • Referencyjna 1,50
 • Lombardowa 2,50
 • Depozytowa 0,50
 • Redyskonto weksli 1,75

Obowiązuje od dnia 2015-03-04

WIBOR

Średni WIBOR 3M

w II kwartale 2018 wyniósł 1,70

Zarząd PDF Drukuj

Prezes Zarządu


Maria Waliszek


Wiceprezes Zarządu


Maria SnopczyńskaCzłonek Zarządu


Magdalena Ochęcka


Członek Zarządu Sylwia Samulak

 

Rada Nadzorcza


 • Przewodniczący Rady Nadzorczej: Zbigniew Czarnecki
 • Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Elżbieta Walaszczyk
 • Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Zygmunt Kubiak
 • Sekretarz Rady Nadzorczej: Wojciech Janczak
 • Członkowie Rady Nadzorczej:
  • Adam Adamkiewicz
  • Władysław Błaszczyk
  • Janina Dąbrowska
  • Kazimierz Góra
  • Józef Kaźmierczak
  • Lucjan Kucharski
  • Grażyna Mordal
  • Mirosław Stawski