Home Zarząd i Rada Nadzorcza
Zarząd

p.o. Prezesa Zarządu


Magdalena Ochęcka


Wiceprezes Zarządu


Maria Snopczyńska


Członek Zarządu
Sylwia Samulak


 

Rada Nadzorcza


 • Przewodniczący Rady Nadzorczej: Zbigniew Czarnecki
 • Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Elżbieta Walaszczyk
 • Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Zygmunt Kubiak
 • Sekretarz Rady Nadzorczej: Wojciech Janczak
 • Członkowie Rady Nadzorczej:
  • Adam Adamkiewicz
  • Władysław Błaszczyk
  • Janina Dąbrowska
  • Kazimierz Góra
  • Józef Kaźmierczak
  • Lucjan Kucharski
  • Grażyna Mordal
  • Mirosław Stawski