Home Lokaty

 

Lokaty STANDARD pozwalają na lokowanie pieniędzy, na z góry określone przez Klienta okresy, zapewniając efektywne zagospodarowanie Państwa środków. Okresy na jakie otwierane są lokaty Standard: 1, 3, 4, 6, 9, 12, 24, 36 miesięcy.

Korzyści z posiadania lokaty STANDARD:

 • Bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych,

 • Pewność zysku,

 • Wyższy dochód z tytułu odsetek niż na rachunku,

 • Możliwość wykorzystania lokaty jako zabezpieczenie kredytu,

 • Niska minimalna kwota wkładu,

 • Możliwość udzielenia pełnomocnictwa lub/oraz dokonania zapisu bankowego na wypadek śmierci.

Dodatkowe atuty:

 • Odsetki od lokat kapitalizowane są na koniec okresu umownego. Z góry wiadomo, ile otrzymasz odsetek, jeśli dotrzymasz lokatę do końca okresu umownego,

 • Lokata po okresie umownym jeżeli nie zostanie zlikwidowana, zostanie automatycznie przedłużona na kolejny, taki sam okres, na warunkach oprocentowania obowiązującego w pierwszym dniu kolejnego okresu deponowania, o ile Klient nie zdecyduje inaczej,

 • W określonych przypadkach istnieje możliwość negocjacji oprocentowania,

 • System Gwarantowania Depozytów – Depozyty imienne są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Lokata dynamiczna PROFIT + - jest lokatą o oprocentowaniu narastającym. Zakładając lokatę dynamiczną, nie musisz się martwić, że w przypadku zerwania lokaty przed terminem stracisz wszystkie odsetki. Okres na jaki otwierana jest lokata dynamiczna to 12 miesięcy. Minimalna kwota lokaty - 1000 zł.

Korzyści z posiadania lokaty Dynamicznej:

 • Brak ryzyka utraty korzystnego oprocentowania w momencie wycofania wkładu przed upływem deklarowanego terminu,

 • Stały dostęp do gotówki oprocentowanej wyżej niż rachunek oszczędnościowy.

Dodatkowe atuty:

 • W trakcie trwania lokaty Dynamicznej posiadacz rachunku może wypłacić kapitał łącznie z należnymi odsetkami za cały okres trwania lokaty, tzn. od daty otwarcia lokaty do daty jej likwidacji. Bank naliczy odsetki według aktualnej stawki procentowej ujętej w Tabeli oprocentowania lokat terminowych,

 • System Gwarantowania Depozytów – Depozyty imienne są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

e-LOKATA

To produkt dla osób ceniących sobie czas i wygodę. Założenie lokaty nie wymaga wizyty w Banku. Wystarczy jedynie posiadać konto internetowe.

Korzyści z posiadanie e-Lokaty:

 • dogodny termin lokowania środków: 7, 14 dni oraz 1, 3, 6 miesięcy,

 • brak minimalnej kwoty wkładu,

 • depozyt nieodnawialny, po zakończeniu okresu deponowania środków na lokacie, środki przelewane są automatycznie na rachunek, z którego nastąpił wpływ na lokatę terminową,

 • wysokie oprocentowanie, zmienne

 • zysk wyższy w porównaniu do lokat zakładanych w sposób tradycyjny w placówkach Banku,

 • bez umowy i zbędnych formalności.

 • bezpieczeństwo – zdeponowane środki objęte są gwarancją BFG.