Home Oprocentowanie

Tabela oprocentowania rachunków i lokat terminowych

dla osób fizycznych i rolników

obowiązuje od dnia 17.07.2017r.

Rachunki:
ROR WIBID 1M x 0,003
Rachunek ROR prowadzony w ramach Pakietu WIBID 1M x 0,003
ROR JUNIOR 0,50%
ROR MŁODZIEŻOWY 0,50%
ROR SENIOR WIBID 1M x 0,003
Rachunki oszczędnościowe
0,80%
Rachunki A'vista/PKZP 0,00%
Rachunki oszczędnościowo-mieszkaniowe 0,80%
Rachunki SKO 2,00%
Rachunki bieżące rolników
WIBID 1M x 0,003
Rachunek bieżący prowadzony w ramach Pakietu "Moje gospodarstwo"
WIBID 1M x 0,003
Lokaty standard:
1 m-czne

WIBID 1M x 0,6


3 m-czne

WIBID 1M x 0,75

od 50.000 zł WIBID 1M x 0,78

4 m-czne

WIBID 1M x 0,76

od 50.000 zł WIBID 1M x 0,80

6 m-czne

WIBID 1M x 0,80

od 50.000 zł WIBID 1M x 0,85

9 m-czne

WIBID 1M x 0,82

od 50.000 zł WIBID 1M x 0,88

12 m-czne

WIBID 1M x 1,20

od 50.000 zł WIBID 1M x 1,25

24 m-czne

WIBID 1M x 1,25

od 50.000 zł WIBID 1M x 1,25

36 m-czne

WIBID 1M x 1,25

od 50.000 zł WIBID 1M x 1,25

Tabela oprocentowania rachunków i lokat terminowych

dla klientów instytucjonalnych

obowiązuje od dnia 10.11.2017r.

Rachunki:
Rachunki bieżące klientów instytucjonalnych
WIBID 1M x 0,003
Rachunki bieżące prowadzone w ramach Pakietu na Dobry Początek i Pakietu Biznes na Dobry Początek WIBID 1M x 0,003
Rachunki bieżące podmiotów niefinansowych WIBID 1M x 0,003

Rachunek lokacyjny

do 50.000,00 zł włącznie

od 50.000,00 zł

 

0,30%

0,50%

Lokaty standard:
7 dniowe 0,20%
14 dniowe 0,30%
21 dniowe 0,40%
1 m-czne 0,70%
2 m-czne 0,90%
3 m-czne 1,10%
6 m-czne 1,30%
12 m-czne 1,60%
24 m-czne

1,90%

Lokata Dynamiczna "Profit +"
dla osób fizycznych i rolników
obowiązujący miesiąc trwania oprocentowanie lokaty
1 miesiąc 0,8%
2 miesiąc 0,9%

3 miesiąc

1,0%
4 miesiąc 1,1%
5 miesiąc 1,2%
6 miesiąc 1,3%
7 miesiąc 1,4%
8 miesiąc 1,5%
9 miesiąc 2,0%
10 miesiąc 2,5%
11 miesiąc 3,0%
12 miesiąc 3,5%
średnie oprocentowanie 1,68%

 

e-Lokata dla osób fizycznych i rolników
termin depozytu oprocentowanie
7 dni 0,30%
14 dni 0,45%
1 miesiąc 0,90%
3 miesiące 1,20%
6 miesięcy 1,45%

Wysokość oprocentowania obowiązuje w skali roku.

WIBID - zmienna stopa procentowa, jaką płacą  Banki za środki przyjęte w depozyt od innych Banków. Wysokość stopy WIBID jest wyliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania i publikowana na koniec każdego miesiąca. Zmiana oprocentowania depozytu następuje pierwszego dnia każdego miesiąca w okresach miesięcznych i obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca.