Home Karty płatnicze

Visa Business Debetowa

To elektroniczny środek płatniczy pozwalający na bieżący dostęp do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym firmy.

Korzyści z posiadania karty:

 • dowolna ilość kart do rachunku,
 • darmowe wypłaty w bankomatach Grupy BPS, SGB, BGŻ oraz sieci Planet cash4you,
 • dokonywanie płatności na odległość np. poprzez internet, telefon,
 • dokonywanie płatności za towary i usługi w punktach handlowo - usługowych,
 • dokonywanie wypłaty gotówki u akceptantów w ramach usługi cashback,
 • możliwość ustalenia własnych limitów transakcyjnych w ramach maksymalnych limitów ustalonych przez Bank,
 • sprawdzenie stanu środków na rachunku w bankomatach, które świadczą taką usługę,
 • zmiana kodu PIN w bankomatach świadczących taką usługę  oraz na portalu kartowym - www.kartosfera.pl,

Usługa Cashback

To usługa, dzięki której można wypłacać gotówkę przy okazji płacenia za zakupy kartami debetowymi w oznaczonych punktach handlowo – usługowych. W ramach usługi cashback można jednorazowo wypłacić do 300 zł. Warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie płatności bezgotówkowej.

 

Usługa Google Pay - płać telefonem tak jak kartą!


Bank Spółdzielczy w Warcie udostępniły aplikację Google Pay. Z rozwiązania mogą skorzystać posiadacze kart debetowych Visa  wydanych przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS i Bank BPS. Aplikacja Google Pay pozwala płacić kartą przy użyciu telefonów z systemem operacyjnym Android w sklepach, a także w wybranych aplikacjach mobilnych. Płatności zbliżeniowe kartą przy użyciu aplikacji Google Pay akceptowane są we wszystkich terminalach zbliżeniowych w całej Polsce oraz za granicą. Aby zapłacić kartą Visa przy użyciu aplikacji Google Pay, wystarczy wybudzić telefon i zbliżyć go do terminala. Posiadacz karty w każdym momencie może zobaczyć historię swoich płatności w aplikacji. Aplikacja Google Pay nie przekazuje sprzedawcom prawdziwych danych karty, a tylko wirtualny numer, którego nie można wykorzystać poza aplikacją. Do aplikacji Google Pay można dodać wiele kart Grupy BPS i podczas płatności korzystać z dowolnej z nich.

Regulamin korzystania z Google Pay


Zabezpieczenie 3D Secure

To standard zabezpieczenia płatności kartami w sklepach internetowych przyjęty i stosowany przez organizacje płatnicze mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa. 3D-Secure jest zabezpieczeniem polegającym na dodatkowym potwierdzeniu realizowanej transakcji przy użyciu jednorazowego hasła sms. Dokonanie płatności zabezpieczonych 3D-Secure zależy od tego, czy dany sklep internetowy umożliwia taką identyfikację.

 

Bezpieczeństwo korzystania z karty

 • nie przechowuj karty razem z PIN-em,

 • nie zapisuj PIN-u na karcie,

 • chroń swój numer karty i dane umożliwiające dokonanie transakcji (nr PIN, nr CVV2 lub CVC2),

 • zanotuj numer karty, może być pomocny przy jej zastrzeganiu,

 • nie udostępniaj karty innym osobom.

 

Jak zastrzec kartę?

W przypadku zagubienia lub kradzieży karty należy ją bezzwłocznie zastrzec:

 • osobiście w dowolnej jednostce Banku wydającej karty VISA,

 • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA,

 • za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem

  +48 828 828 828 (więcej informacji o systemie zastrzegania – www.zastrzegam.pl),

 • za pośrednictwem portalu kartowego – www.kartosfera.pl.