Home Kredyty
KREDYT GOTÓWKOWY NA REMONT

 

 

 • maksymalna kwota kredytu – 30.000,00 zł
 • minimalna kwota kredytu – 5.000,00 zł
 • okres kredytowania – 84 miesiące
 • oprocentowanie – 6,92% nominalne w skali roku
 • prowizja – 4%
 • udokumentowanie rozliczenia wykorzystania kwoty kredytu w wysokości 30% na podstawie rachunków lub faktur.

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przekładzie

 1. Całkowita kwota kredytu 25.000,00 zł (bez kredytowania kosztów)
 2. Okres kredytowania 60 miesięcy.
 3. Spłata kredytu: raty miesięczne równe
 4. Roczne zmienne oprocentowanie nominalne 6,92 %
 5. Całkowity koszt kredytu wynosi 5.748,08 zł, w którego skład wchodzą:

 • prowizja za udzielenie kredytu 1.000,00 zł
 • odsetki od kredytu 4.648,08 zł,
 • koszty usług dodatkowych 100,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00 zł oraz opłata za przyjęcie i rozpatrzenia wniosku kredytowego: 100,00 zł,

 1. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,19 %,
 2. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi: 30.748,08 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienie przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat , uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 10.12.2018r.


 

K R E D Y T    G O T Ó W K O W Y

spełniamy marzenia


Kredyt gotówkowy to doskonałe rozwiązanie finansowe łączące oprocentowanie zmienne 6,5% i okres kredytowania do 2 lat przy prowizji 0%(*) lub 3%(**).

Wysokość prowizji uzależniona jest od posiadanych produktów bankowych przez Klienta w BS w Warcie.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!


Jest tyle marzeń do spełnienia, a my pomożemy je zrealizować


(*) - dotyczy osób fizycznych posiadających w BS w Warcie czynny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, na który wpływa wynagrodzenie, świadczenie emerytalno-rentowe lub inne dochody określone w "Instrukcji oceny zdolności kredytowej osób fizycznych"; dla rolników posiadających czynny rach. rolniczy, na który dokonywane są wpływy z tytułu prowadzonej działalności rolniczej; dla przedsiębiorców posiadających czynny rachunek bieżący, na który dokonywane są wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej. Dotyczy także osób posiadających w BS w Warcie kartę płatniczą lub posiadaczy usługi bankowości elektronicznej e-BankNet.

(**) -  dotyczy klienta Banku oraz dla nowego klienta nie spełniającego powyższych kryteriów.

Bank może uznać klienta Banku lub nowego klienta za spełniającego wymagane kryteria i udzielić mu preferencji w zakresie prowizji 0%, jeśli przed uruchomieniem kredytu otworzy w Banku rachunek i podpisze umowę o kartę debetową lub umowę usługi systemu E-BankNet.

 

Przykład reprezentatywny dla kredytu "spełniamy marzenia"

Okres kredytowania 24 m-ce

Oprocentowanie kredytu 6,5%

Przykładowa kwota kredytu 5.000  zł.

RRSO 8,84%

Koszt kredytu 345,77 zł

(odsetki,  opłaty, prowizje)

Całkowita kwota do zapłaty 5.345,77 zł

Rata kredytu (równe)          222,74 zł