Home Kredyty
PDF Drukuj

Kredyty okazjonalne

 


"CZTERY PORY ROKU"

  • finansowanie własnych potrzeb konsumpcyjnych,
  • maksymalna kwota kredytu - 2 000 zł,
  • okres kredytowanie - do 12 m-cy,
  • atrakcyjne, stałe oprocentowanie - 7%,
  • raty stałe.

 

 

K R E D Y T    G O T Ó W K O W Y

spełniamy marzenia


Kredyt gotówkowy to doskonałe rozwiązanie finansowe łączące oprocentowanie zmienne 6,5% i okres kredytowania do 2 lat przy prowizji 0%(*) lub 3%(**).

Wysokość prowizji uzależniona jest od posiadanych produktów bankowych przez Klienta w BS w Warcie.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!


Jest tyle marzeń do spełnienia, a my pomożemy je zrealizować


(*) - dotyczy osób fizycznych posiadających w BS w Warcie czynny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, na który wpływa wynagrodzenie, świadczenie emerytalno-rentowe lub inne dochody określone w "Instrukcji oceny zdolności kredytowej osób fizycznych"; dla rolników posiadających czynny rach. rolniczy, na który dokonywane są wpływy z tytułu prowadzonej działalności rolniczej; dla przedsiębiorców posiadających czynny rachunek bieżący, na który dokonywane są wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej. Dotyczy także osób posiadających w BS w Warcie kartę płatniczą lub posiadaczy usługi bankowości elektronicznej e-BankNet.

(**) -  dotyczy klienta Banku oraz dla nowego klienta nie spełniającego powyższych kryteriów.

Bank może uznać klienta Banku lub nowego klienta za spełniającego wymagane kryteria i udzielić mu preferencji w zakresie prowizji 0%, jeśli przed uruchomieniem kredytu otworzy w Banku rachunek i podpisze umowę o kartę debetową lub umowę usługi systemu E-BankNet.

 

Przykład reprezentatywny dla kredytu "spełniamy marzenia"

Okres kredytowania 24 m-ce

Oprocentowanie kredytu 6,5%

Przykładowa kwota kredytu 5.000  zł.

RRSO 8,84%

Koszt kredytu 345,77 zł

(odsetki,  opłaty, prowizje)

Całkowita kwota do zapłaty 5.345,77 zł

Rata kredytu (równe)          222,74 zł