Home Lokaty

Podstawowe stopy procentowe NBP

 • Referencyjna 1,50
 • Lombardowa 2,50
 • Depozytowa 0,50
 • Redyskonto weksli 1,75

Obowiązuje od dnia 2015-03-04

WIBOR

Średni WIBOR 3M

w II kwartale 2018 wyniósł 1,70

PDF Drukuj

Lokaty STANDARD – pozwalają na lokowanie pieniędzy, na z góry określone przez Klienta okresy, zapewniając efektywne zagospodarowanie Państwa środków. Okresy na jakie otwierane są lokaty Standard: 1, 3, 4, 6, 9, 12, 24, 36 miesięcy.

Korzyści z posiadania lokaty STANDARD:

 • Bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych,

 • Pewność zysku,

 • Wyższy dochód z tytułu odsetek niż na rachunku,

 • Niska minimalna kwota wkładu,

Dodatkowe atuty:

 • Odsetki od lokat kapitalizowane są na koniec okresu umownego. Z góry wiadomo, ile otrzymasz odsetek, jeśli dotrzymasz lokatę do końca okresu umownego,

 • Lokata po okresie umownym jeżeli nie zostanie zlikwidowana, zostanie automatycznie przedłużona na kolejny, taki sam okres, na warunkach oprocentowania obowiązującego w pierwszym dniu kolejnego okresu deponowania, o ile Klient nie zdecyduje inaczej,

 • W określonych przypadkach istnieje możliwość negocjacji oprocentowania,

 • System Gwarantowania Depozytów – Depozyty imienne są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.