Home Euro-FATCA

Podstawowe stopy procentowe NBP

  • Referencyjna 1,50
  • Lombardowa 2,50
  • Depozytowa 0,50
  • Redyskonto weksli 1,75

Obowiązuje od dnia 2015-03-04

WIBOR

Średni WIBOR 3M

w III kwartale 2017 wyniósł 1,73

Euro-FATCA
1 INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE EURO- FATCA 482
2 Najczęściej zadawane pytania 482
3 Słownik Używanych Pojęć 497