Home

ZMIANY W TABELI OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

Drodzy Klienci,

Zarząd Banku informuje, że z dniem 29.04.2019r. zmianie ulegnie "Tabela opłat i prowizji bankowych za czynności i  usługi bankowe pobierane w Banku Spółdzielczym w Warcie". Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zmiany zawarte w Tabeli, mogą Państwo przed datą wejścia w życie zmian złożyć pisemny sprzeciw wobec tych zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku. Niezłożenie na piśmie sprzeciwu oznaczać będzie akceptację zmian w  "Tabeli opłat i prowizji bankowych za czynności i  usługi bankowe pobierane w Banku Spółdzielczym w Warcie".

Tabela opłat i prowizji bankowych za czynności i  usługi bankowe pobierane w Banku Spółdzielczym w Warcie.