Home Aktualności kredyt korzystny

" KREDYT KORZYSTNY "


  • oprocentowanie -  zmienne 7% w skali roku

  • prowizja - 3 %
  • okres kredytowania – 48 miesięcy

  • minimalna kwota kredytu – 500 zł
  • maksymalna kwota kredytu –  30.000,00 zł
  • spłata w ratach miesięcznych równych
Przykład reprezentatywny:

Całkowity koszt kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10.000 zł, całkowita kwota do zapłaty 11.896,88 zł, oprocentowanie zmienne 7% w skali roku, całkowity koszt kredytu 1.896,88 zł, (w tym: prowizja 300 zł, odsetki 1.496,88 zł, opłata za rozpatrzenie wniosku 100 zł), spłata w 48 ratach miesięcznych równych w kwocie 239,52 zł, RRSO wynosi 9,51%. Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu następuje w całości i przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 02.04.2019r.

Oferta obowiązuje od 03.04.2019r. do 31.03.2020r.