Home Aktualności kredyt na remont
PDF Drukuj
KREDYT GOTÓWKOWY NA REMONT

 

 

 • maksymalna kwota kredytu – 30.000,00 zł
 • minimalna kwota kredytu – 5.000,00 zł
 • okres kredytowania – 84 miesiące
 • oprocentowanie – 6,92% nominalne w skali roku
 • prowizja – 4%
 • udokumentowanie rozliczenia wykorzystania kwoty kredytu w wysokości 30% na podstawie rachunków lub faktur.

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przekładzie

 1. Całkowita kwota kredytu 25.000,00 zł (bez kredytowania kosztów)
 2. Okres kredytowania 60 miesięcy.
 3. Spłata kredytu: raty miesięczne równe
 4. Roczne zmienne oprocentowanie nominalne 6,92 %
 5. Całkowity koszt kredytu wynosi 5.748,08 zł, w którego skład wchodzą:

 • prowizja za udzielenie kredytu 1.000,00 zł
 • odsetki od kredytu 4.648,08 zł,
 • koszty usług dodatkowych 100,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00 zł oraz opłata za przyjęcie i rozpatrzenia wniosku kredytowego: 100,00 zł,

 1. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,19 %,
 2. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi: 30.748,08 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienie przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat , uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 10.12.2018r.