Home Aktualności Lista bezprowizyjnych bankomatów

Podstawowe stopy procentowe NBP

  • Referencyjna 1,50
  • Lombardowa 2,50
  • Depozytowa 0,50
  • Redyskonto weksli 1,75

Obowiązuje od dnia 2015-03-04

WIBOR

Średni WIBOR 3M

w II kwartale 2018 wyniósł 1,70

PDF Drukuj

LISTA BEZPROWIZYJNYCH BANKOMATÓW

 

  • bankomaty należące do Banków Spółdzielczych z Grupy BPS działające w sieci Grupy BPS,
  • bankomaty grupy SGB,
  • bankomaty sieci Planet Cash,
  • bankomaty należące do Banków Spółdzielczych: Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Banku Spółdzielczego w Brodnicy, Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.