Home Aktualności Kredyt na 6,6

Podstawowe stopy procentowe NBP

  • Referencyjna 1,50
  • Lombardowa 2,50
  • Depozytowa 0,50
  • Redyskonto weksli 1,75

Obowiązuje od dnia 2015-03-04

WIBOR

Średni WIBOR 3M

w III kwartale 2017 wyniósł 1,73

„KREDYT na 6,6


Skorzystaj z atrakcyjnej oferty kredytu gotówkowego:


  • stałe oprocentowanie 6,6%

  • okres kredytowania do 36 miesięcy

  • kwota kredytu - min 500,00 zł max 50.000,00 zł

  • prowizja za udzielenie kredytu (jednorazowo) 3%

  • opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego 50,00 zł


Oferta obowiązuje

od 05.10.2017r. do 05.01.2018r.