Home Aktualności kartosfera

Podstawowe stopy procentowe NBP

  • Referencyjna 1,50
  • Lombardowa 2,50
  • Depozytowa 0,50
  • Redyskonto weksli 1,75

Obowiązuje od dnia 2015-03-04

WIBOR

Średni WIBOR 3M

w I kwartale 2018 wyniósł 1,71

PDF Drukuj

 

 

Portal kartowy „kartoSFERA” to system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi portalu do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart płatniczych za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej.

Dzięki użyciu portalu kartowego „kartoSFERA” (www.kartosfera.pl) użytkownik karty ma możliwość:

  • Aktywacji posiadanej karty płatniczej

  • Aktywacji zabezpieczeń 3D Secure

  • Wyłączania/włączania funkcji płatności zbliżeniowych dla posiadanych kart płatniczych

  • Zastrzeżenia karty

  • Zmiany kodu PIN

  • Zmiany limitów transakcyjnych posiadanych kart płatniczych