Home Aktualności

Podstawowe stopy procentowe NBP

  • Referencyjna 1,50
  • Lombardowa 2,50
  • Depozytowa 0,50
  • Redyskonto weksli 1,75

Obowiązuje od dnia 2015-03-04

WIBOR

Średni WIBOR 3M

w II kwartale 2018 wyniósł 1,70

Aktualności
PDF Drukuj

LISTA BEZPROWIZYJNYCH BANKOMATÓW

 

  • bankomaty należące do Banków Spółdzielczych z Grupy BPS działające w sieci Grupy BPS,
  • bankomaty grupy SGB,
  • bankomaty sieci Planet Cash,
  • bankomaty należące do Banków Spółdzielczych: Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Banku Spółdzielczego w Brodnicy, Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie. 
 
PDF Drukuj

Zwiększenie limitu płatności zbliżeniowych dla kart Visa payWave

 

Od dnia 08.08.2018r. limit płatności zbliżeniowych dla wszystkich (już funkcjonujących oraz nowo wydanych) kart zbliżeniowych Visa payWave został zwiększony z 30 zł na 50 zł.

 

Dodatkowo wprowadzony został tzw. limit kumulatywny - limit ten ogranicza wykonywanie transakcji zbliżeniowych bez PIN poprzez zliczenie ich wartości i uniemożliwienie realizacji kolejnej bez wcześniejszej weryfikacji kodem PIN. Po wykonaniu przez Klienta transakcji zbliżeniowych bez PIN, których wartość spowoduje przekroczenie sumy 200 zł, Klient otrzyma odmowę wykonania transakcji. Wówczas powinien włożyć kartę do czytnika terminala, wprowadzić kod PIN i transakcja zostanie wykonana. Każde zrealizowanie transakcji z PIN powoduje reset licznika rozpoczęcie zliczania sumy 200 zł od nowa.

 
PDF Drukuj

Usługa DCC we wszystkich bankomatach naszego Banku.

Usługa polega na zaoferowaniu zagranicznym klientom, posiadającym karty VISA możliwość wypłaty gotówki w walucie naszego kraju. Po wczytaniu karty w bankomacie, terminal rozpoznaje, że jej rachunek prowadzony jest w jednej z walut obcych, na ekranie pokaże się automatycznie możliwość wyboru waluty transakcji. Na wyświetlaczu pojawia się aktualny kurs danej waluty i dwie kwoty transakcji, w złotych i w obcej walucie.


 
eBankowość zmiana sposobu autoryzacji PDF Drukuj

Bank Spółdzielczy w Warcie informuje, iż od dnia 23.05.2018 r. autoryzacja płatności internetowych będzie się odbywać za pomocą hasła SMS, w związku z tym Bank nie będzie odnawiał papierowych list haseł jednorazowych. W razie pytań prosimy o kontakt z placówkami Banku.

 
Mechanizm Podzielonej Płatności

Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

 

Czytaj więcej


 

 

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia123456następnaostatnia»