Home

 
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ

Rada i Zarząd Banku Spółdzielczego w Warcie zawiadamiają Członków Banku o Zebraniach Grup Członkowskich, które odbędą się w dniach:

  • 24.04.2019r. (środa) - I Grupa Cielce, Rossoszyca, Jeziorsko
  • 25.04.2019r. (czwartek) - II Grupa Warta
  • 26.04.2019r. (piątek) - Oddział Siemkowice
  • 30.04.2019r. (wtorek) - Oddział Buczek

Szczegóły dostępne w zakładce Zebrania Grup Członkowskich.

 

INFORMACJA

W dniu 19.04.2019r. (tj. piątek) i 02.05.2019r. (tj. czwartek) Bank będzie czynny do godziny 15.00.

 

 

Szanowni Klienci!!!

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 grudnia 2016r.

Bank będzie czynny jak w każdy dzień roboczy.

 

 

Natomiast w dniu 30 grudnia 2016r.

Bank będzie czynny do godz. 1500,

przelewy wychodzące do innego Banku (elixir)

będą przyjmowane i wysyłane do godz. 1215.

 

NOWA OFERTA KREDYT KORZYSTNY TYLKO 7%

 

 

Nowa oferta kredytowa: „Kredyt Rolnik"

 

NOWA OFERTA LOKATY ! LOKATA DOBRY ZYSK - OPROCENTOWANIE 1,9% ...

 

ZMIANY W TABELI OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

Drodzy Klienci,

Zarząd Banku informuje, że z dniem 29.04.2019r. zmianie ulegnie "Tabela opłat i prowizji bankowych za czynności i  usługi bankowe pobierane w Banku Spółdzielczym w Warcie". Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zmiany zawarte w Tabeli, mogą Państwo przed datą wejścia w życie zmian złożyć pisemny sprzeciw wobec tych zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku. Niezłożenie na piśmie sprzeciwu oznaczać będzie akceptację zmian w  "Tabeli opłat i prowizji bankowych za czynności i  usługi bankowe pobierane w Banku Spółdzielczym w Warcie".

Tabela opłat i prowizji bankowych za czynności i  usługi bankowe pobierane w Banku Spółdzielczym w Warcie.

 


Bank Spółdzielczy w Warcie jest zrzeszony z Bankiem BPS S.A. i jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

 

ODWIEDŹ NAS TAKŻE TUTAJ

Szanowni Klienci!!!

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 grudnia 2016r.

Bank będzie czynny jak w każdy dzień roboczy.

 

 

Natomiast w dniu 30 grudnia 2016r.

Bank będzie czynny do godz. 1500,

przelewy wychodzące do innego Banku (elixir)

będą przyjmowane i wysyłane do godz. 1215.